top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

19. Letni Szczyt Forum Yabuli China Entrepreneurs w Shenzhen

English title: "19. Summer Summit Yabuli China Entrepreneurs Forum in Shenzhen"


W dniach 25-27 sierpnia w Shenzhen (prowincja Guangdong, płd. Chiny) odbył się letni szczyt forum Yabuli China Entepreneurs - edycja 19. 👥💭 Tematami przewodnimi były: "Koncentracja wokół obszaru Zatoki Wielkiej", "Rozwój poprzez innowacje" i "Wspólna modernizacja w chińskim stylu". Najważniejszymi stwierdzeniami, które padły z ust chińskich prelegentów to przekonanie o tym, że innowacje są kluczowym aspektem rozwoju "wysokiej jakości'; wiara w to, że biznes chiński przyjmie otwartą postawę w obliczu adaptacji nowych rozwiązań i optymalizacji dotychczasowych, a także z chęcią podejmować będzie współpracę z kapitałem zagranicznym. Podkreślono niezwykle istotną rolę podejmowania wyzwań i odwagi do dokonywania przełomów, przyspieszając tym samym promocję powszechnego dobrobytu i rozwoju społeczeństwa w Chinach. Podczas forum podjęto także temat wykorzystania SI w automatyzacji produkcji oraz zaprezentowano rozwiązanie modelowe [iFlytek] przewyższające nawet możliwości ChatGPT. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


The Yabuli China Entepreneurs Forum 2023 Summer Summit - 19th edition took place in Shenzhen (Guangdong Province, South China) on August 25-27. 👥💭 The themes were: "Concentration around the Great Bay Area", "Development through innovation" and "Building a Chinese-Style Modernization Together". The most important statements made by the Chinese speakers are the belief that innovation is a key aspect of the "high quality" development; the belief that Chinese business will adopt an open attitude in the face of adapting new solutions and optimizing the existing ones, and will gladly undertake cooperation with foreign capital. The extremely important role of taking up challenges and the courage to make breakthroughs was emphasized, thus accelerating the promotion of universal prosperity and social development in China. During the forum, there was also discussion about the use of AI in production automation. The next subject was a model solution [iFlytek], one exceeding even the ChatGPT's capabilities.
W Shenzhen miał miejsce szczyt forum Yabuli China - forum przedsiębiorców, 19. edycja. Co było tematem wypowiedzi?

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page