top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Efekty rozmowy Xi - Zelensky/ Aftermath of the Xi - Zelensky talks

W środę, 26.04., prezydent Chin Xi Jinping oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky odbyli długą rozmowę telefoniczną, w której, jak mówi ukraiński prezydent, omawiane były kwestie pokoju w ogarniętej wojną Ukrainie. 🇺🇦🇨🇳 Rząd ChRL zapowiedział wysłanie, m.in. do Ukrainy, specjalnego wysłannika, który będzie miał za zadanie przeprowadzić dogłębne negocjacje ze wszystkimi stronami konfliktu w celu znalezienia pokojowej drogi wyjścia z kryzysu. Prezydent Chin podkreśla, że jako duże i odpowiedzialne państwo, Chiny nie mogą siedzieć bezczynnie, jednocześnie nie będą także podejmować kroków, które mogłyby przyczynić się do zaognienia konfliktu. Nie będą również wykorzystywać sytuacji konfliktu zbrojnego w Ukrainie do osiągania własnych, politycznych korzyści. #kktlumaczchinskiego


On Wednesday, April 26, Chinese President Xi Jinping and Ukrainian President Volodymyr Zelensky had a long telephone conversation in which, according to the Ukrainian president, the issues of peace in war-torn Ukraine were discussed. 🇺🇦🇨🇳The PRC government has announced that it will send to Ukraine a special envoy who will be tasked with in-depth negotiations with all parties to the conflict in order to find a peaceful way out of the crisis. The Chinese president emphasizes that as a large and responsible country, China cannot sit idly by, nor will it take steps that could contribute to inflaming the conflict. They will also not use the situation of armed conflict in Ukraine to achieve their own political benefits.


#UkraineRussiawar#UkraineRussiaconflict#warinUkraine#XiJinping#WołodymyrZelensky#presidenttalks#chinesediplomacy#chinesenegotiations#chinesepolicy#chinesepolitics#worldpeace#peacefullnegotiations#PRCgovernment#chinesenews#China#chinesetranslator#chineseinterpreter
Comments


bottom of page