top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Letnie Forum Davos 2023 w Tianjin'ie/ 2023 Summer Davos Forum in Tianjin

W dniach 27-29 czerwca w mieście Tianjin, w Chinach, ma miejsce 14. edycja Annual Meeting of New Champions, znana także pod nazwą 2023 Summer Davos Forum. 🍃🦠 Przedmiotem tegorocznego forum, według organizatorów, będzie dyskusja na temat sytuacji post-pandemicznej. Wszystkie strony biorące udział będą miały możliwość zabrać głos, by wyrazić wynikające z kryzysu spowodowanego ogólnoświatowym lockdown'em w związku z pandemią COVID-19 potrzeby i oczekiwania. Ponadto, ważnym punktem wydarzenia będzie omówienie roli zielonej energii w handlu i biznesie. Infrastruktura tegorocznego eventu w całości zasilana jest energią pochodzącą ze źródeł ekologicznych. Dzięki temu organizatorzy chcą promować użycie rozwiązań pro-środowiskowych w szeroko pojętym handlu, a także podnieść ogólną świadomość społeczną w tym zakresie. Ma to także stanowić inspirację dla pobudzenia tzw. "uczty idei" - wymiany doświadczeń, pomysłów i inicjatyw. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


The 14th Annual Meeting of New Champions, also known as the 2023 Summer Davos Forum, is taking place from June 27-29 in Tianjin, China. 🍃🦠 The subject of this year's forum, according to the organizers, will be a discussion on the post-pandemic situation. All participating parties will have the opportunity to speak out to express their needs and expectations resulting from the crisis caused by the global lockdown because of COVID-19 pandemic. In addition, an important point of the event will be the discussion of the role of green energy in trade and business. The infrastructure of this year's event is entirely powered by energy from ecological sources. Thanks to this, the organizers want to promote the use of pro-environmental solutions in broadly defined trade, as well as raise general social awareness in this area. It is also intended to inspire the so-called "feast of ideas" - exchange of experiences, ideas and initiatives.
Grafika prezentująca post dotyczący chińskiego wydarzenia Forum Davos 2023 w mieście Tianjin

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page