top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Ulewne deszcze w rejonie Chongqing/ Heavy rains in Chongqing region

W ubiegły wtorek stacja hydrologiczna w Chonqing wydała trzy żółte alerty przeciwpowodziowe. 🌧🚨 Ulewne deszcze nawiedziły większość obszarów górnego biegu rzeki Jangcy. Na części ze stacji monitorujących oszacowano, że poziomy wód przekroczą stan alarmowy. Wanzhou, największa dzielnica Chongqing wydała we wtorek alert czerwony, który wiązał się ze wstrzymaniem zgromadzeń masowych, zajęć grupowych i działania niektórych firm (z wyjątkiem tzw. „branż specjalnych”). Ulewne deszcze w Chongqing doprowadziły do wydania oficjalnego przypomnienia o wzmocnieniu wszelkich środków ostrożności i monitorowaniu sytuacji hydrologicznej. Wstrzymano wszelkie prace przy budowach infrastruktury rzecznej, wprowadzono kontrolowanie ruchu na zalewanych mostach oraz zakazano ruchu pieszych. #kktlumaczchinskiego


Last Tuesday, the Chonqing Hydrological Station issued three yellow flood alerts. 🌧🚨 Heavy rains hit the affected areas of the headwaters of the Yangtze River. Some of the monitoring stations indicate that the water levels are above the alarm level. Wanzhou, biggest Chongqing district conducted a red alert on Tuesday, which involved temporary suspension of mass gatherings, group activities and the some companies operations (from the index of so-called "special industries"). A reminder was issued about the strengthening of any precautions and monitoring the hydrological situation. All works on the construction of river infrastructure were suspended, traffic control on flooded bridges are under control and pedestrian traffic was banned.


#chongqinghydrologystation#hydrologystations#chongqingregion#chongqingcity#chongqing#wanzhoudistrict#wanzhou#chineseheavyrains#heavyrainsinchina#heavyrains#floodsinchina#chinesefloods#floods#floodalarmlevel#hydrologicalsituation#hydrologicalsituationinchina#floodedbridgesinchina#floodedbridges#riverinfrastructure#crossriverbridges#trafficcontrol#pedestriantraffic#alerts#yellowalert#redalert#floodalert#chinesenews#chinanewsW ostatni wtorek ulewne deszcze w Chongqing doprowadziły do ogłoszenia trzech żółtych alertów.

留言


bottom of page