top of page
  • Zdjęcie autoraBTJChKK

Wymiana edukacyjna Pekin-Tianjin-Hebei/ Beijing-Tianjin-Hebei educational exchange

Na ostatnim sympozjum, które odbyło się 29 maja w Xiong'an New Era (prow. Hebei), dotyczącym rozwoju i koordynacji obszaru edukacji w Chinach podjęto dyskusję na temat wymiany zasobów edukacyjnych w obrębie Pekinu, Tianjinu i Hebei - dotyczy to w szczególności edukacji podstawowej i szkół średnich. 🎓👩‍🏫 Na celu miałoby to przede wszystkim wsparcie gorzej rozwiniętej w tym obszarze prowincji Hebei, a polegać miałoby na "dostarczeniu", szkoleniu i przygotowaniu odpowiedniej kadry nauczycielskiej. Profesjonalne doradztwo w ramach ww. sojuszu zaoferował Instytut Edukacyjny Mingyuan - chińska organizacja non-profit. Wszystko po to, aby podnieść poziom edukacji, wyrównać szanse uczniów w regionie oraz kształcić i wspierać w rozwoju utalentowane jednostki. #kktlumaczchinskiego

www.kk-tlumaczchinskiego.pl


At the last symposium, which took place on May 29 in Xiong'an New Era (Hebei province), on the development and coordination of the education area in China, a discussion was started on the exchange of educational resources within Beijing, Tianjin and Hebei - this applies in particular to primary education and secondary schools. 🎓👩‍🏫 This would be primarily aimed at supporting the less developed Hebei province in this area, and would consist in "providing", training and preparing qualified teaching staff. Professional advisory within the above-mentioned cooperation was offered by the Mingyuan Educational Institute - a Chinese non-profit organization. All this to raise the level of education, equal opportunities for students in the region, and to educate and support talented individuals in their development.

Kommentare


bottom of page